werkplekanalyse

opvolging procedures

screenen verzuimdossiers

 

Management

 • interim casemanager
 • optimaliseren preventief verzuim- en sanctiebeleid
 • verzuimprocedures en -protocollen
 • verzuimcontrole
 • inzicht in verzuimcijfers
 • monitoren opvolging procedures door alle betrokken partijen
 • efficiŽnte inzet en output van arbodienst en bedrijfsarts

Advies

 • bedrijfsfysiotherapeutische werkplekanalyse (houding, beweging en aanpassingen)
 • screenen verzuimdossiers
 • plannen van aanpak
 • frequent verzuim
 • werkhervattingsactiviteiten 1e en 2e spoor 
 • algehele wederzijdse inspanningsplicht in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter
 • support van 1e ziektedag tot en met de eventuele aanvraag uitkering

Training

 • leidinggevenden: inzicht in verzuimvisie, verantwoordelijkheid uitvoering procedures en gesprekstechnieken
 • medewerkers: inzicht in verzuimgedrag en motivatie tot werkhervatting

Intro

Diensten

Profiel

Contact

Meer info