Management


 • interim casemanager/verzuimcoach 
 • optimaliseren preventief verzuim- en sanctiebeleid
 • up-daten procedures en -protocollen
 • verzuimcontrole
 • inzicht in verzuimcijfers
 • monitoren opvolging procedures door alle betrokken partijen
 • efficiënte inzet en output van arbodienst en andere externe partijen.

Advies over


 • preventie en begeleiding vanaf de 1e ziektedag tot en met de eventuele aanvraag WIA-uitkering
 • screenen verzuimdossiers
 • plan van aanpak re-integratie (inclusief eerstejaarsevaluatie en eindevaluatie)
 • werkhervattingsactiviteiten 1e en 2e spoor 
 • algehele wederzijdse inspanningsplicht in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter
 • ERD ZW en WIA/WGA.

Training


 • voor leidinggevenden en HR-adviseurs: inzicht in verzuimvisie, verantwoordelijkheid, uitvoering procedures en gesprekstechnieken
 • voor medewerkers: inzicht in verzuimgedrag en motivatie tot werkhervatting.

Mediation bij arbeidsconflicten


 • MfN-geregistreerde mediator (Mediatorsfederatie Nederland)
 • Gekwalificeerd en erkend door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM)
 • Werkwijze conform het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator
 • Onpartijdig, neutraal en op basis van vrijwilligheid en verttrouwelijkheid
 • Partijen worden gemotivereerd om zelf de regie te nemen en oplossingen te zoeken
 • Gericht op herstel van de arbeidsrelatie en/of de re-integratie
 • Exit-mediation
 • Uiteindelijk gemaakte afspraken worden vastleggen in een (beëindigings-)overeenkomst.