Management


 • interim casemanager/verzuimcoach 
 • optimaliseren preventief verzuim- en sanctiebeleid
 • up-daten procedures en -protocollen
 • verzuimcontrole
 • inzicht in verzuimcijfers
 • monitoren opvolging procedures door alle betrokken partijen
 • efficiĆ«nte inzet en output van arbodienst en andere externe partijen.

Advies over


 • preventie van verzuim
 • begeleiding vanaf de 1e ziektedag tot en met de eventuele aanvraag WIA-uitkering
 • screenen verzuimdossiers
 • plan van aanpak re-integratie (inclusief eerstejaarsevaluatie en eindevaluatie)
 • werkhervattingsactiviteiten 1e en 2e spoor 
 • algehele wederzijdse inspanningsplicht in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter
 • ERD ZW en WGA.


Training • voor leidinggevenden: inzicht in verzuimvisie, verantwoordelijkheid, uitvoering procedures en gesprekstechnieken
 • voor medewerkers: inzicht in verzuimgedrag en motivatie tot werkhervatting.

Voor meer informatie


Neem contact op met MAT verzuimbeheer op onderstaande gegevens:

Media