Welkom

Om het ziekteverzuim binnen uw organisatie onder controle te houden, is de aanpak van verzuim een vast onderdeel van uw beleid. Toch zijn er diverse factoren die een negatieve invloed uitoefenen, waardoor de gewenste resultaten niet altijd worden behaald. Bovendien zijn de werkgeversverplichtingen met de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter, flink aangescherpt. Hiermee heeft uw organisatie een belastende taak naast de eigenlijke procesvoering.

Herkent u dit en vindt u de aanpak van verzuim met alle wet- en regelgeving soms net een ingewikkelde puzzel?

MAT verzuimbeheer helpt de complexe wettelijke verplichting om te zetten in een eenvoudige en vooral kosten reducerende verzuimaanpak.

U kunt terecht voor een zorgvuldige begeleiding van dossiers om de schadelast te beperken, of voor advies over het efficiŽnt inzetten van de arbodienst om kosten te verminderen. MAT verzuimbeheer verzorgt tevens interim casemanagement, werkplekanalyses, verzuimgesprekstraining voor leidinggevenden en coaching van medewerkers in het motiveren tot werkhervatting.

 

MAT verzuimbeheer helpt uw organisatie om de verzuimpuzzel op te lossen

 

Eigen regie

Kosten reduceren

Poortwachter proof

Schadelast beperken

Intro

Diensten

Profiel

Contact

Meer info