Regie op verzuim: een lastige puzzel? 


MAT verzuimbeheer helpt de complexe wettelijke verplichtingen om te zetten in een overzichtelijke en vooral kostenbesparende aanpak van verzuim en duurzame inzetbaarheid.

DSC_0562

Met de voortdurende aanscherping van de wet- en regelgeving omtrent duurzame inzetbaarheid en arbeidsongeschiktheid, kan het een ingewikkelde puzzel zijn om hierop een actueel beleid te voeren.

Bovendien zijn er veelal niet werkgerelateerde factoren die een negatieve invloed uitoefenen op het verzuim, waardoor de gewenste resultaten niet altijd worden behaald. Hierdoor kan het krijgen en behouden van regie op verzuim, naast de eigenlijke procesvoering, een belastende taak zijn waarbij soms ondersteuning gewenst is.  


MAT verzuimbeheer adviseert over duurzame inzetbaarheid, verzuimpreventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie.


U kunt bijvoorbeeld terecht voor coaching van leidinggevenden en medewerkers, optimalisering van zowel de beleidsprocedures als de samenwerkingsverbanden met arbodienst of providers. 

Helder advies


Met een ruime ervaring in de begeleiding van arbeidsongeschikte medewerkers, weet MAT verzuimbeheer door te dringen tot de kern van complexe casuïstiek en hierover helder advies te geven.


MAT verzuimbeheer biedt professionele ondersteuning op projectmatige basis zonder vaste contracten.

Kosten besparen


Met een overzichtelijke aanpak, waarbij sprake is van direct contact tussen leidinggevende en medewerker, behoudt u grip op verzuim.


Wanneer in een vroeg stadium duidelijk is wat de verzuimbehoefte is, kan snel de juiste aanpak worden ingezet.


Een langdurig begeleidingstraject wegens niet medische problemen is hierdoor vaak niet nodig.


Schadelast beperken


Hoe meer arbeidsongeschikte medewerkers aanspraak maken op de WIA/WGA uitkering, hoe hoger de premie is die u als werkgever afdraagt.


De gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan worden beperkt door bredere oplossingen te bedenken voor (gedeeltelijke) werkhervatting.


Bovendien kan schade worden verhaald (regres) wanneer de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een derde partij.

Eigen regie


Haal meer rendement uit de aanpak van verzuim door het efficiënt inzetten van de arbodienst of andere externe partijen. 


De regie kan grotendeels worden opgepakt door het lijnmanagement in plaats van een volledige uitbesteding.


Door meer betrokkenheid vanuit de werkgever, wordt bovendien de kans op langdurige uitval van medewerkers verkleind.

Voor meer informatie


Neem contact op met MAT verzuimbeheer op onderstaande gegevens:

Media