Regie op verzuim: een lastige puzzel? 


Door de continue aanscherping van de wet- en regelgeving omtrent arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid, kan het een ingewikkelde puzzel zijn om hierop een actueel beleid te voeren.

DSC_0562

Bovendien zijn er vaak niet werk gerelateerde factoren die een negatieve invloed uitoefenen op de inzetbaarheid, waardoor gewenste resultaten niet worden behaald. Het voeren van regie op verzuim, kan daardoor een belastende taak zijn voor organisaties.


MAT verzuimbeheer vertaalt de complexe wettelijke verplichtingen in een overzichtelijke en kostenbesparende aanpak. U kunt terecht voor advies over duurzame inzetbaarheid, verzuimpreventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

Kosten besparen en schadelast beperken


Hoe meer arbeidsongeschikte medewerkers aanspraak maken op de WIA/WGA uitkering, hoe hoger de premie is die u als werkgever afdraagt.


MAT verzuimbeheer helpt om gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid te beperken, door vroegtijdig bredere oplossingen te bedenken voor werkhervatting.

Mediaton bij arbeidsconflicten 


Een verstoorde werkrelatie is ingrijpend voor zowel medewerker als werkgever. Langdurig verzuim, of zelfs ontslag lijkt dan onvermijdelijk, maar dat hoeft niet zo te zijn.


Mediation helpt het communicatieproces weer te verbeteren, waardoor wederzijds begrip voor elkaars belangen ontstaat.


In de meeste gevallen leidt dit tot minder heftige emoties waardoor partijen weer in staat zijn om met elkaar te overleggen.


Met inzet van MAT verzuimbeheer als onpartijdige mediator kunnen partijen er samen uitkomen.

Helder advies


Met ruime ervaring weet MAT verzuimbeheer door te dringen tot de kern van complexe casuïstiek en hierover helder advies te geven.


MAT verzuimbeheer biedt uw organisatie professionele ondersteuning op projectmatige basis zonder vaste contracten.